SZKOLENIE

„PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA RODO”

 13  listopada 2017 r. Kraków

ul. Francesco Nullo 42/U7

Szkolenie z zakresu wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 „Przygotowanie jest największym kluczem do sukcesu” (Henry Ford)

Koszt uczestnictwa:
Zgłoszenie dokonane do dnia 1-11-2017 – 500 zł netto (osoba)
Zgłoszenie dokonane od dnia 2-11-2017 – 750 zł netto (osoba)

 

Program szkolenia został bardzo starannie przygotowany przez Zespół Ekspertów ENSI
pod przewodnictwem p. Macieja Byczkowskiego – Prezesa Zarządu ENSI oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, który od ponad 20 lat zajmuje się szczegółowo problemem przetwarzania danych osobowych, w różnych organizacjach m.in. pełniąc funkcję ABI, udzielając konsultacji, wykonując audyty ochrony danych osobowych oraz opracowując zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Pan Maciej Byczkowski jako reprezentant Stowarzyszenia ABI brał czynny udział w konsultacjach, organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013–2015), przygotowujących polskie stanowisko do projektu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uczestnicy szkolenia otrzymają bardzo praktyczną wiedzę:

  • Jak będzie wyglądał nowy system prawny dotyczących ochrony danych osobowych w UE
  • Jakie najważniejsze zmiany zostały wprowadzone w RODO w stosunku do obecnych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Polsce
  • Jakie obowiązki ochrony danych osobowych będą kontynuowane, a jakie ulegną modyfikacji po rozpoczęciu stosowania RODO
  • Jakie nowe sankcje karne i finansowe wprowadza RODO
  • Jak zmieni się zakres obowiązków zabezpieczenia danych osobowych w RODO
  • Jaki zakres będzie miała nowa dokumentacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych
  • Jaki status oraz zadania będzie posiadał inspektor ochrony danych – następca ABI
  • Jak przygotować się do wdrożenia RODO w swojej organizacji

Uczestnictwo w szkoleniach ENSI to niepowtarzalna i wyjątkowa okazja czerpania wiedzy bezpośrednio od najlepszych ekspertów

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Wszelkich informacji udziela Aleksandra Jarzębska

tel. (22) 620 12 00 lub e-mail: aleksandra.jarzebska@ensi.net

Szkolenie w Krakowie organizuje przedstawiciel firmy ENSI – firma ARIES

Miejsce szkolenia: ul. Francesco Nullo 42/U7.

Wszelkich informacji udziela: firma Aries-IT

tel. (12) 644 20 73 lub  e-mail: biuro@aries-it.pl

Prowadzący szkolenie: p. Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu ENSI – szef Zespołu Kancelarii Ekspertów ENSI) lub p. Paweł Romaniuk (Audytor Bezpieczeństwa Informacji)

Szkolenie poprowadzą eksperci ENSI posiadający bardzo duże, wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznej ochrony danych osobowych. Eksperci ENSI na co dzień pełnią funkcję ABI
w organizacjach różnych branży w Polsce, w tym w korporacjach międzynarodowych. Eksperci uczestniczą na bieżąco w projektach przygotowania do wdrożenia przepisów RODO w różnych organizacjach.

Prezes Zarządu ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 2007). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 – 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych
(2007 – 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki
dla przedsiębiorców (2011 – 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy
o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 – 2015).  Uczestniczył również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (20 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM-BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 400 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 30 000 osób; pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) – Studium podyplomowe „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT”, na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – Studia podyplomowe “Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych” oraz na Polskiej Akademii Nauk – Studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych.

Obecnie uczestniczy w projektach wdrożenia RODO w kilkunastu organizacjach w Polsce.

Ekspert ENSI w dziedzinie audytów i konsultacji z zakresu ochrony danych osobowych. Wieloletni pracownik Departamentu Inspekcji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zdobył doświadczenie w prowadzeniu czynności kontrolnych oraz postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Jako członek Zespołu Ekspertów ENSI, brał udział w wielu projektach mających na celu przygotowanie kooperantów do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, a obecnie również w projektach przygotowujących różne organizację do wdrożenia RODO. Pełni funkcję ABI w ramach (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach, w tym dużych grupach kapitałowych. Prowadzi cyklicznie szkolenia zamknięte i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.