Rezygnacje, tylko w formie pisemnej, przyjmowane są najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane, co wiąże się z pokryciem przez Państwa pełnych kosztów uczestnictwa

    ·       Szkolenia odbywają się pod warunkiem, że na dany termin zgłosi się wymagana liczba uczestników. ·       Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem, z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub z przyczyn organizacyjnych, uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie.
    ·       Istnieje możliwość przygotowania i przeprowadzenia zamkniętych szkoleń (dedykowanych dla pracowników jednej firmy lub instytucji) z zakresu ochrony danych osobowych.
    ·       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C, ustawy z dnia 11.03.2011 r. o podatku od towarów i usług, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych, są zwolnione z podatku (prosimy o dołączenie do zgłoszenia oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych).