FILIA KRAKÓW

ENSI – to najbardziej doświadczony w Polsce Zespół Ekspertów, który od ponad 20 lat pomaga organizacjom skutecznie rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem informacji we wszystkich jego obszarach, obejmujących zarówno tajemnice biznesowe, dane osobowe jak i systemy informatyczne.

W ciągu ponad 20 lat naszej działalności wykonaliśmy ponad 100 projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji, przygotowaliśmy blisko 400 organizacji do wypełniania obowiązków ochrony danych osobowych, przeprowadziliśmy 500 różnych audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych, zorganizowaliśmy wiele prestiżowych konferencji oraz przeszkoliliśmy około 30 000 osób z różnych organizacji na specjalnych szkoleniach i warsztatach. Nasi eksperci pełnią funkcję Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w ponad 30 podmiotach w Polsce.Po przyjęciu RODO w kwietniu 2016 r. Zespół Aries-IT został włączony w procesy dostosowania organizacji do nowych wymagań
i uczestniczy obecnie w kilkunastu takich projektach.

Działania firmy obejmują obszary: organizacyjny, techniczny oraz szkolenia.

Szczegółowy zakres usług znaleźć państwo mogą na stronie www.ensi.net

Wsparcie podczas procesu wdrożenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR)

Nasza oferta obejmuje wsparcie/doradztwo w trzech obszarach realizacji wymogów RODO: prawnym, organizacyjno-procesowym, informatycznym, a także warsztaty „Przygotowanie do wdrożenia RODO”, organizowane w ramach Centrum Szkoleń ABI.

W zależności od Państwa potrzeb oferujemy:

  • KOMPLEKSOWE WSPARCIE W PROCESIE WDRAŻANIA RODO DLA ORGANIZACJI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ZESPOŁU WDROŻENIOWEGO.
  • STAŁE WSPARCIE ZESPOŁU WDROŻENIOWEGO POWOŁANEGO PRZEZ KLIENTA DO WDRAŻANIA RODO W ORGANIZACJI.
  • KONSULTACJE DLA ZESPOŁU POWOŁANEGO PRZEZ KLIENTA DO WDRAŻANIA RODO W ORGANIZACJI

Po zdefiniowaniu Państwa potrzeb oraz ostatecznym wyborze jednego z trzech w/w wymienionych wariantów, przedstawimy Państwu ofertę ze szczegółowym zakresem prac oraz wyceną.

Powyższe usługi powstały z myślą o właściwym i rzetelnym przygotowaniu organizacji do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO lub GDPR), które zacznie obwiązywać od 25 maja 2018 r. Będzie ono dotyczyło wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe na terenie Unii Europejskiej. Przygotowanie organizacji do wypełnienia przepisów RODO jest procesem długofalowym, dlatego też wiele firm już rozpoczęło działania przygotowawcze.